Zeilen op de waddenzee: Kornwerderzand - Vlieland

vlieland_duinen_zee

Vlieland is een leuke bestemming. Het is een mooi eiland. Eenmaal in de haven is het strand om de hoek. Het centrum is 5~10 min lopen. In het hoogseizoen kan het wel druk zijn in de haven. 

Er zijn twee populaire routes om er heen te varen.

Route 1 - Gaat via Boontjes

Route 2 - Gaat via het Inschot

Klik hier op om de vaargeul benamingen te bekijken op een interactieve kaart van Rijkswaterstaat. 

Route 1 - Via de Boontjes

De meest bevaren route is over de Boontjes (1) richting Harlingen en dan naar Vlieland. Advies vertrektijd vannuit Kornwerderzand is met hoogwater in Kornwerderzand.

Boontjes
Bij hoogwater is de Boontjes diep genoeg. Bij laagwater moet er rekening worden gehouden met een diepte van ca. 14dm ~ 16dm water.

Pollendam
Aan de zijde met de rode tonnen ligt een strekdam. Probeer hier niet overheen te varen. Het kan druk zijn door beroepsvaart. Vaar bij drukte altijd tussen de gele en groene tonnen. Het opkruisen met tegenwind mag dan ook niet. Houdt altijd de motor standby.

Blauwe Slenk en de Vliestroom
Hier wordt het breder en kan met tegenwind prima gezeild worden.

Slenk BRU

Zeegat boven de Richel
Vaak in een zeegat waait het net iets harder ca. 1 bft. Wees hierop bedacht. Boven de Richel ontmoeten de waddenzee en de noordzee elkaar. Hierdoor zijn de golven hobbeliger en steiler.

Vliesloot
Als je op de adviestijd vertrokken bent is er waarschijnlijk nog een flinke stroom tegen in de Vliesloot. Deze stroom zet de boot opzij vooral bij het binnenvaren van de jachthaven. Dit opzij zetten zie je goed op het filmpje onderaan dit artikel.

Eenmaal in de haven van Vlieland zijn de duinen en het strand om de hoek.

Route 2 - Via het Inschot

Deze vaarroute is iets lastiger. De vaargeul is smaller en op een aantal plekken ondiep. Goed rekening houden met de diepte, op- of afwaai en het getij is noodzakelijk.

De diepte: Op wadvaarders.nl staat een dieptetabel die goed up to date wordt gehouden. Kijk in deze tabel bij Inschot. Bij het schrijven van dit artikel is te zien dat er bij hoog water ca. 18~20dm water staat. Dit betekend dat als je boot 1.5m diep steekt er onder de kiel nog 0,3 tot 0,5 meter water zit.

Op- of afwaai: De wind heeft grote invloed op de waterdiepte. De wind kan het water opstuwen of wegblazen. Een zuidwestenwind heeft bv. meestal tot gevolg dat de waterstand lager is dan in de getij tabellen staat. Via de Marifoon kan gevraagd worden wat de eventuele verhoging of verlaging is. Een andere manier is door op de rijkswaterdienst site te kijken naar bijvoorbeeld de actuele meetstanden bij Kornwerderzand buiten. Hier wordt in een grafiek weergegeven wat de actuele waterstand is en het astronomische getij.

 

Het getij: waterstandvoorspellingen

De golven voor Vlieland kunnen best stijl zijn. Hieronder een voorbeeld filmpje van hou het kan zijn bij wat meer wind. 

Externe links:

Deze route is ook beschreven op watersportalmanak.nl

Dieptetabel waddenzee op wadvaarders.nl

Een lijst met vertrektijden op wv-saeftinghe.nl

Copyright © 2012. All Rights Reserved.